Dokumenty


Poniżej udostępniamy podstawowe dokumenty prawne dotyczące działalności Losoneo Foundation:

————–————–————–
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział KRS o numerze 0000942225
————–————–————–
Oświadczenie o ustanowieniu fundacji
Akt Notarialny rep. A nr 15175/2021
————–————–————–
Statut Losoneo Foundation
(tekst jednolity z dnia 9 listopada 2021 roku)
————–————–————–
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu (WA.XII NS-REJ.KRS/071595/21/524)
do Rejestru Fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców
————–————–————–
Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego
na rzecz Losoneo Foundation przez mBank S.A.
————–————–————–
Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji oraz wszystkimi innymi dokumentami. Znajdziecie tam ważne informacje dotyczące naszej organizacji oraz obszarów jej działaności, m.in.: informacje o Zarządzie Fundacji, cele i zasady działania Fundacji, sposoby w jaki Fundacja realizuje swoje cele.

WordPress Lightbox