Dodaj nagrodę

Zespół Losoneo Foundation robi wszystko, żeby zapewnić darczyńcom dostęp do najciekawszych nagród. Skupiając się na oczekiwaniach, udostępniamy możliwość dodawania nagród, które mogą zgarnąć uczestnicy konkursów, jeśli zdecydują się pomagać z nami.

Możesz udostępnić dowolną rzecz w ramach naszych konkursów i przeznaczyć ją na cele charytatywne. Takie rozwiązanie daje nam korzyści na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim środki uzyskane z wpłat w ramach konkursu zostaną spożytkowane zgodnie z celami statutowymi naszej fundacji. Ponadto osoba wygrywająca konkurs będzie mogła poznać Twój produkt lub usługę, którą udostępnisz w ramach wspólnej akcji.

 


 

Kto może dodać nagrody?

Nagrodę do konkursu może dodać każda osoba lub firma. Koniecznym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do nagrody i możliwość przekazania jej dla zwycięzcy konkursu (np. własność przedmiotu lub możliwość wykonania usługi).

Jakie nagrody można udostępnić?

Nie ma ograniczeń w rodzaju nagród będących przedmiotem konkursów. W ramach nagrody możemy udostępnić przedmioty a także usługi (np. w postaci voucherów). Chętnie podejmiemy się organizacji spotkań zwycięzcy ze znanymi osobami lub ciekawych wyjazdów wakacyjnych. Rozważymy każdą formę nagrody, która może spotkać się z zainteresowaniem osób biorących udział w naszych konkursach.

Kto ponosi koszty zakupu?

Nagrody można udostępniać w dwóch modelach współpracy. Preferowaną formą jest przekazanie nagrody dla zwycięzcy nieodpłatnie – bez zapłaty na rzecz osoby udostępniającej nagrodę. Istnieje również możliwość zapłaty za nagrodę przez fundację po zakończeniu konkursu w ramach kosztów jego zorganizowania. Wskaż oczekiwany sposób rozliczenia przy kontakcie w tej sprawie.

Kto ma wpływ na wybór zwycięzcy?

Możesz aktywnie uczestniczyć w wyborze zwycięzcy konkursu, do którego udostępniłeś nagrodę. Zapraszamy do jury i oceny wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczestników na pytania konkursowe. W taki sposób zapewnimy transparentność w wyborze zwycięzcy.

Poznaj naszą działalność:

W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością, statutem fundacji oraz regulaminem konkursu. Nasza działalność to przede wszystkim wspieranie i realizacja celów statutowych. Bardzo cieszymy się na każdą współpracę i wspólny rozwój serwisu, który może przełożyć się również na pozytywny odbiór Twojej działalności.

 


 

Prześlij zgłoszenie swojej nagrody:

 

  Wybierz rodzaj nagrody:

  Czy chcesz otrzymać zapłatę od fundacji?

   


   

   

  Konkurs rozpocznie się za:

  Konkurs rozpocznie się:2023-10-1309:56

  .2023-10-1309:56

  Udostępnij: