Wpłata


Możesz wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto naszej fundacji, w dowolnej kwocie, bez konieczności brania udziału w konkursie. Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Konto bankowe fundacji: 
62 1140 2004 0000 3702 8219 4311

Tytuł przelewu: 
Darowizna na działania statutowe Losoneo Foundation 

————-————-
Dane odbiorcy:
Losoneo Foundation
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
————-————-
Dane banku:
mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
————-————-
Jeśli mieszkasz poza granicami Polski i chcesz wpłacić darowiznę na nasze konto: BREXPLPWMBK PL 62 1140 2004 0000 3702 8219 4311

UWAGA: tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu. Pozostałe formy z racji przekazywania środków przez pośrednika, mimo że również wpływają na konto Fundacji, nie zawsze są przez urzędy traktowane jako darowizna, którą można odliczyć. 

WordPress Lightbox